Rotary Foundation

Következő projekt kezdete

12

nap

2

óra

3

perc

4

másodperc

Mi a Rotary Foundation?

A Rotary Foundation a Rotary International alapítványa, fő feladata az eszközök biztosítása a Rotary International részére a célkitűzések megvalósításában.

Kissé részletesebben megfogalmazva ezt a feladatot, „támogatni a Rotary International erőfeszítéseit a Rotary célok teljesítésében, a Rotary küldetésben a világméretű megértés és béke elérésében helyi, nemzeti és nemzetközi humanitárius, oktatási és kulturális programokon keresztül.”

Ezt a feladatot jól megtervezett, célorientált, ellenőrzött módon végzi a TRF, és hogy ez teljesülhessen, a Rotary minden szintjén – a klubokban, disztriktekben, a Rotary International-ben – szakképzett Rotary-tagok és szakemberek tevékenykednek.
Nem a nálunk megszokott értelemben működő alapítvány, ugyanis pl. nem közvetlen kifizetésekkel támogat egyes rászorulókat, programokat, hanem a Rotary Clubok tevékenységén keresztül, a Clubok programjainak támogatásával segít a célok megvalósításában.
Az Alapítvány nem nyereség központú vállalkozás, kizárólag Rotaristák és az Alapítvány barátainak – akik mindannyian hisznek egy jobb világban – önkéntes támogatása segíti.

A Rotary Foundation indítása

1917-ben az RI Elnöke Arch Klumph az Atlantai Kongresszuson mondta képviselőknek, hogy “a legnyilvánvalóbb eljárásnak az látszik, ha adományokat fogadunk el abból a célból, hogy valami jót tegyünk a világon”.

A válasz udvarias és ígéretes volt, de a pénzalap feltöltéséhez hosszú idő kellett. A “Rotary Adományozási Pénzalap” – ahogy azt először hívták – elsőként a Rotay Club of Kansas City, (Missouri, USA) klubtól kapott 26,50 US dollárt, ami a Kansas City Kongresszus számlájára érkezett be az 1918. évi éves összejövetelt követően.

A további időszakban csak kisebb összegek kerültek befizetésre, és hat év multán arról számoltak be, hogy az Adományozási Pénzalap csupán 700 US dollár összeggel rendelkezik.

Egy évtizeddel később 1928-ban a Minneapolis-i Kongresszuson formálisan megalapították a Rotary Alapítvány szervezetét. A következő négy évben az Alapítvány pénzalapja 50.000,- US dollár összegre nőtt. 1937-ben egy 2 millió US dollár összeget tűztek ki a Rotary Alapítvány számára, ez a terv azonban csak csekély mértékben sikerült és magára is maradt a II. Világháború kitörését követően.

1947-ben Paul Harris halálakor a Rotary Alapítvány számára új korszak nyílt meg, amikor emléktárgyak kezdtek beözönleni a Rotary megalapítója emlékének tiszteletére. Ettől az időponttól kezdve a Rotary Alapítvány teljesíteni tudta kimagasló célját, hogy “elősegítse a megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között”.

1954-ben az Alapítvány első alkalommal kapott fél millió dolláros hozzájárulást egyetlen év alatt, és 1965-ben érte el az éves hozzájárulás az egymillió dollárt először.

A szűkös kezdetekhez képest a Rotary Alapítvány manapság több mint 100 millió US dollárt kap minden évben az oktatási és emberbaráti munkákhoz szerte a világon.

A Rotary Foundation programjai

A Rotaristák és valamennyi segítő munkatárs az Alapítvány támogatásain és programjain keresztül segíthetnek a világ jobbá tételében. Anyagilag támogathatják egy falu erőfeszítéseit a tiszta ivóvíz biztosításában, javíthatnak az életkörülményeken, vagy oktatási ösztöndíjakat biztosíthatnak a jövő generációjának.

A támogatások és a programok a Rotaristák számára érhetők el, elősegítve a Rotary emberbaráti küldetés megvalósítását szerte a világban, beleértve legfőbb programunkat a járványos gyermekbénulás felszámolását.

A programokat két fő gondolatmenet szerint csoportosíthatjuk. Nagyon sok olyan helyzet, közösség van, amikor az azonnali segítségnyújtásra, támogatásra van szükség, ilyen pl. az jó ivóvíz biztosítása, orvosi ellátás feltételeinek megteremtése, életkörülmények javítása stb. A Rotaristák, klubok ilyen irányú erőfeszítéseit, projektjeit a Humanitárius programokon keresztül segíti a TRF.

Hosszú távon a segélyek a kiszolgáltatottság érzését növelhetik, ezért segítjük a közösségek törekvéseit, hogy hosszú távon saját maguk is szembe tudjanak nézni a problémákkal, az ifjúságuk képzésével járuljunk hozzá felemelkedésükhöz. „Hálót adj ne halat” vagyis ismereteket, tudást, ezt a Rotary az Oktatási és ösztöndíjprogramokon keresztül próbálja megvalósítani.

1985-ben a Rotary International egy rendkívüli küldetéshez társult, a WHO-nak a járványos gyermekbénulás felszámolására indított harcához.

A poliomyelitis (polio) vírus elleni harc rendkívüli erőfeszítéseket követelt, de jelentősek az eredmények is, és a PolioPlus olyan program, amelyre méltán lehetünk büszkék.