Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíj

Következő projekt kezdete

12

nap

2

óra

3

perc

4

másodperc

FELHÍVÁS

Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíjra
(Rotary World Peace Fellowship (RWPF))
2015 – 2016. tanévre

Beadási határidő: 2014. Május 31.

A Rotary Foundation (TRF) a Rotary International-nak a világbéke érdekében és a nemzetközi konfliktusok feloldására kifejtett törekvései alapján egyetemi tanulmányi ösztöndíjat hirdet Master fokozattal (egyetemi végzettséggel). Ennek célja, hogy olyan képzettséget biztosítson, ami nemzetközi szinten a konfliktusok feloldására, a béke biztosítására alkalmassá tegye az ebben szolgálatot vállaló szakembereket, továbbá, hogy a népek és a nemzetek közti megértést, az éhező világ számára a hosszú távú élelmiszer ellátást, a járványok leküzdését, az oktatást és nevelést, analfabétizmus leküzdését, környezetvédelmet, az elszegényedés elleni küzdelmet, gazdasági felemelkedést szolgálja.

Mindazon fiatal egyetemista jelentkezhet erre, akinek már csak két év hiányzik ahhoz, hogy egyetemi diplomához jusson, ha a felsorolt külföldi egyetem valamelyikén ebben az irányban képezni akarja magát és ebből a témakörből szakdolgozatot kíván írni.

Ösztöndíj, tanulmányi feltételek.

Az ösztöndíj 26.000.-USD/év. Az ösztöndíj havi bontásban kerül kifizetésre. Az ösztöndíj fedezi a ki és visszautazási költséget, a tanuláshoz szükséges könyveket, eszközöket, a szállást (általában egyetemi diákszállást) és étkezést. Az ösztöndíj csak tanulmányi célokra használható fel, amelyet a kijelölt Rotary counselor ellenőriz. Az ösztöndíjas köteles a fogadó Rotary klubbal a kapcsolatot felvenni, a klub életében részt venni és a counselor-jénak a segítségét igénybe venni, utasításai szerint eljárni és esetenként a helyzetéről, beszámolni.

A képzés 2015-ben kezdődik, és az egyetemtől függően 15 – 24 hónapig tart. Általában az északi féltekén augusztusban kezdődik az év, déli féltekén pedig januárban. A két év között egy három hónapos szünet is lesz. Ebben a szünidőben köteles az ösztöndíjas nyári gyakorlaton részt venni, esetleg jótékonysági programban a kijelölt országban szolgálatot ellátni.

Az ösztöndíjas menyasszonyát, feleségét, gyermekeit is kiviheti, de ezzel járó költséget az ösztöndíjasnak kell fedezni.

Pályázati feltételek:

1.) Pályázónak olyan többéves egyetemi kiváló tanulmányi eredménnyel és olyan egyetemi szakismerettel kell rendelkeznie, ami a fenti célokkal konform (nemzetközi jog, diplomata, hadászati stb. tanulmányok) és a megjelölt szakirányban már gyakorlata is van, vagy a megnevezett területen már aktívan eredményesen dolgozott és a megnevezett célú területet tekinti jövőben is hivatásának.

2.) Jelöltnek az anyanyelvén kívül, legalább egy idegen nyelv kiváló ismeretével kell rendelkeznie, mindenképpen angol, francia, japán, spanyol nyelvek közül az egyik szükséges, de természetesen ezeken kívül még további nyelvismeret az ösztöndíj elnyerésének az esélyét pozitívan befolyásolja.

3.)A pályázónak kiváló személyi tulajdonságokkal, jó tárgyaló-, előadói-, önzetlen szolgálati készséggel, jó fellépéssel, a béke szolgálatára predesztinált személyi tulajdonságokkal és megalapozott hivatástudattal kell rendelkeznie.

4.) Jelölt annak az országnak legyen az állampolgára, amelyben a sponzor (ajánló) klub tevékenykedik.

5.) A pályázó nem lehet rotary tag, tiszteletbeli rotary tag, rotary club vagy rotary alkalmazottja, rotariánus családtagja, felesége, férje, gyermeke, fogadott gyermeke unokája vagy rokona.

Viszont nagyon kívánatos, hogy rotaractos (RTC) pályázzon, ha nem rotariánus tag család- tagja és az előírt feltételeknek megfelel.

6.) A képzés a Rotary Foundation partner egyetemei, un. Rotary Center-eken történik, a jelölt más egyetemekre jelen ösztöndíj keretében nem pályázhat.

7.) A választható egyetemek a következők:

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, USA
INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY, Tokyo, Japan
UNIVERSITY OF BRADFORD, West Yorkshire, England
UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane, Australia
UPPSALA UNIVERSITY, Sweden
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Thailand

Pályázati elbírálás.

A Rotary Foundation minden évben 50 ösztöndíjat bocsát ki. Az TRF kuratóriuma Evanston-ban (USA) dönti el véglegesen, hogy az egész világról bejött pályázók közül ki részesül az ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra a jelentkezés online az alábbi honlapcímen megtalálható jelentkezési lap kitöltésével kezdődik.

https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_865xMFLhSqOLVNb

A jelentkezés elbírálása három szinten történik: Rotary klubszint, Rotary District szint az előválogatás, és a döntést világszinten a Rotary Foundation központjában hozzák meg.

A magyar pályázók bármelyik magyar Rotary klubnál pályázhatnak. A sponzor klub köteles megvizsgálni, hogy a jelölt az előírt feltételeknek megfelel-e, amennyiben igen, úgy támogatását a pályázati űrlap megfelelő helyén történő kitöltésével igazolja.

A klub részéről javasolt pályázó a 2015 Rotary World Peace Fellowship Application 22 oldalas űrlapját kitölti és a sponzor klub pedig

1. A Klub Foundation felelőse javaslattal él a klub felé, hogy kijelölt klubülésen a pályázó személyes beszámolója alapján támogatják-e a jelölt jelentkezését.

2. Pozitív javaslat esetén a klubelnöke és a klub részéről kijelölt counselor a kérvényt a klub számára megjelölt oldalon kitölti és aláírja.

3. Counselor a Rotary ismeretekre a pályázót kioktatja, részben azzal a célzattal, hogy a pályázó a külföldi fogadó klub előtt a sponsor klubot megfelelő ismeretekkel képviselni tudja, valamint a D-1911 Kormányzói bizottság előtt a rotary ismereteiről beszámolni tudjon. A klub a counselor közvetítésével felelősséget vállal, hogy Rotary elvi szempontjai figyelembevételével patronál, a pályázó egyetemi évei alatt és utána sorsát figyelemmel kíséri és lehetőség szerint később a klubéletbe bevonja.

A pályázó a pályázatát a megadott határidőre 1911. magyar Rotary District Rotary Foundation Bizottsága felé benyújtja az alábbiakkal:

1.) Részletes önéletrajzát, ezen belül feltünteti, hogy miért pályázik.
2.) Igazolt nyelvismeretét.
3.) Az egyetemi bizonyítvány másolatát.
4.) A Rotary klub hivatalos ajánlását sponzor klub megbízott konzulense és elnök aláírásával
5. ) Az ösztöndíjas kérvény alapvetően angol nyelven érhető el, és ezen a nyelven kell kitölteni.

Beadási határidő: 2014. Május 31.

Később közölt időben, de legkésőbb 2014. június 15-ig a D-1911 TRF bizottsága kiválasztja azt a jelöltet, akit tovább javasol, a Rotary Foundation központi ösztöndíj bizottsága felé. Az amerikai központ döntése végleges. A döntés után TRF az ösztöndíjban részesült egyetemistát kiértesíti és a kiutaztatását hivatalból intézi.

A jelentkezéseket a fent leírt igazolásokkal az alábbi címre kérjük elküldeni:

Dr. prof. Nagy József
H-1112 Budapest, Törökbálinti út 46/b
e-mail: nagyjozsef26@t-online.hu
Mobil: 06-20-460-1733