Future Vision Plan

Következő projekt kezdete

12

nap

2

óra

3

perc

4

másodperc

A Rotary Foundation jövője – a Future Vision Plan

A Rotary nem egy bevételtermelő, profitorinetált szervezet, tevékenysége a beérkező támogatásokon, és a rotaristák önkéntes munkáján alapul.
A Rotary Foundation az 1917-es indulás óta egyre több projektet támogat a beérkező hozzájárulásokból. Csak példaként, évente több mint 2500 Matching Grants projekt sikeréhez járul hozzá, és a tendencia növekvő. Ezt a jelenlegi adminisztrációval egyre nehezebben lehet lekezelni, ezért a Rotary Foundation kuratóriuma 2005-ben elhatározta, hogy megújítja a támogatási rendszer és a működés adminisztrációját.
„A mindenkinek megfelelni akarás megnehezítette a folyamatot, hogy a Foundation megtalálja a saját célját. Az új szerkezet lehetővé teszi, hogy a saját erőnkből merítve építkezzünk és fenntartható eredményeket érjünk el.” – Robert S. Scott, a Rotary Foundation kuratóriumának 2007-08 évi elnöke megfogalmazta.

Az új struktúrának ünnepi aktualitása is van, 2017-ben lesz a Rotary Foundation 100 éves, így a Kuratórium egy „Terv” kidolgozását indította el, ami azt hivatott meghatározni, hogy miként működjön az Alapítvány a második 100 évben.

Az erre vonatkozó tervet „Future Vision Plan”-nek (A jövőkép terv) nevezték el, mely az alábbi célkitűzéseket tartalmazza.

 • Erősíteni a projektek hatását és fenntarthatóságát
 • Ráirányítani a figyelmet azokra a területekre, amelyeken legnagyobb a szükség
 • Erősíteni a helyi döntéshozatalt
 • Kapcsolatot építeni más szervezetekkel
 • Egyszerűsíteni a Foundation pályázati folyamatot
 • Növelni az ismertséget és az elismertséget/imázst

A célkitűzések teljesülése érdekében új módszerek és eljárások kerültek kidolgozásra, azonban ezek nem kerülnek azonnal bevezetésre. Előzetesen egy hároméves Pilot keretében tesztelik azokat, és finomítják, esetlegesen módosítják a szabályrendszert a minél hatékonyabb alkalmazhatóság érdekében.

A pilot 2010. július 1-től 2013. június 30-ig tart, ezt követően valamennyi Rotary körzet és Rotary klub már az új modell szerint működik a humanitárius és ösztöndíjprogramok finanszírozása során.

Bár a pilot csak 2010. július 1-én indult, de már az ezt megelőző időszak is a felkészülésről szólt. A pilot körzetek vezetői számára 2010. januárjában San Diegoban (USA, California) speciális képzést szervezett a Rotary Foundation. A képzés és véleménycsere során a 100 pilot körzet 2010-2011. évi kormányzója, és Rotary Foundation bizottsági vezetője együtt készültek a hároméves pilot időszakra…

De milyen módon tervezi a Rotary Foundation a Future Vision Plan célkitűzéseit elérni?

A pályázati folyamat egyszerűsítése: A korábbi időszakban a támogatási igények benyújtásakor a pályázó kluboknak, körzeteknek pályázatonként egyfajta tanúsításon kellett átesni, ahol nem csak a projektcélokat kellett definiálni, hanem a támogatások felhasználását, ezek adminisztratív hátterének meglétét, és az ezt ellenőrző rotarista bizottságokat is. Az új elképzelés szerint a támogatásra igényt tartó klub egy évben egyszer, a Rotary év elején egy minősítési folyamatban vesz részt, amelynek során tanúsításra kerül, hogy felkészült a támogatások fogadására és biztosított a támogatások megfelelő gondossággal történő felhasználása a projektek során. Ehhez két alapvető dolgot kell teljesítenie egy klubnak. Egyrészt az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával vállalni a kötelezettségeket, másrészt igazoltan részt kell vennie a Rotary körzet által szervezett „Grants management” (Támogatás kezelő) tréningen. A minősítés megszerzését követően már egyszerűen, a Rotary központi honlapján (www.rotary.org) keresztül, űrlapok kitöltésével be lehet nyújtani a pályázatokat a támogatásokra.

Ráirányítani a figyelmet a legproblémásabb területekre: A Rotary Foundation meghatározott hat fő területet, amelyre a jövőben különösen koncentrálni kíván. Ezek:

 • Konfliktuskezelés és békemisszió (Peace and conflict prevention/resolution)
 • Betegségek megelőzése és kezelése (Disease prevention and treatment)
 • Tiszta ivóvíz és higiénia (Water and sanitation)
 • Anya és gyermekegészség védelem (Maternal and child health)
 • Alapszintű oktatás és írástudatlanság felszámolása (Basic education and literacy)
 • Gazdaság és közösség fejlesztés (Economic and community development)

Az új támogatási rendszer alapján központi támogatást – legyen az humanitárius vagy ösztöndíjprogram – a fenti 6 fókuszterületbe illeszkedő projektek kaphatnak.

Erősíteni a helyi döntéshozatalt: Ehhez egy markáns változást végeztek a támogatások megítélésében. Míg korábban a különböző programokon keresztül lehetett támogatásokat bevonni a projektekhez (Humanitárius és ösztöndíjprogramok) az új rendszerben sokkal inkább a támogatások jellege kapott hangsúlyt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a korábbi programalapú rendszert felváltotta egy támogatás alapú rendszer. Ebben csupán két fő támogatástípust határoztak meg, melyek jellemzői az alábbiak:
District Grants (Körzeti támogatások)

 • A Rotary körzet (district) dönt a támogatás megítéléséről
 • Egyszerű, rugalmas, innovatív
 • Kisebb összegű (jellemzően alatti támogatások) humanitárius és oktatási projektek esetén
 • Egyedüli korlát a körzet központi alapja (DDF), annak 50 %-a az adott Rotary évben a körzet által kiutalható keret

Global Grants (Világméretű, vagy központi támogatás)

 • A hat kulcsterület által lefedett projekteket támogatjá
 • A projektek hatása hosszú távú
 • A Rotaristák aktív részvétele, nemzetközi összefogása a projektekben
 • Igényelhető támogatás -től -ig
 • Fontos a projektek eredményének fenntarthatósága
 • A projektek klubok és rotary körzetek nemzetközi együttműködésével valósulnak meg

A Global Grants-ek során a projektekhez biztosított központi támogatás mértéke hasonló mint ahogy korábban a Matching Grants-eknél már megismerhettük. Vagyis a Rotary körzet hozzájárulását ugyanakkora összeggel, a klubok hozzájárulását az összeg 50 %-ával egészíti ki a Rotary Foundation a projekt sikere érdekében.

A fentiek alapján a hagyományos értelemben vett ösztöndíjak is megszűnnek (pl. Ambassadorial Scholarship), a pályázók egy kiválasztott egyetem, vagy tanulmány esetén az összegre pályáznak egy klubnál vagy Rotary körzetnél, és ha attól függően, hogy a pályázat melyik támogatás kritériumainak felel meg, lehet a Global Grants vagy a District Grants-ből támogatni.

A Pilot hároméves időtartama alatt az együttműködés is korlátozott a nem-pilot körzetek klubjaival. Ahhoz, hogy az új működési modell hiányosságai kiderüljenek, bizonyos központi támogatástípusok nem vehetők igénybe olyan projekteknél, ahol pilot én nem-pilot körzetek klubjai közösen tevékenykednek.

Így például:

A pilot körzetek klubjai a District Grants támogatást mind a pilot és a nem-pilot körzetekkel közös projekteknél felhasználhatják. A Global Grants-ek csak a pilot körzetekkel közös projektekre használhatóak.

A nem-pilot körzetek és klubjaik a hagyományos District Simplified Grant projektek során mind pilot, mind nem-pilot körzetekkel és klubokkal együttműködhetnek, küldhetnek ösztöndíjasokat és GSE csoportokat mind pilot és nem-pilot körzetekbe.

A nem-pilot körzet Matching Grants által támogatott projektet kizárólag nem-pilot körzettel indíthat.

Az 1911-es körzet szerepe és lehetősége:


Facilitator,Ron Burton and panelists (from the left): K.R. Ravindran, Hoe Beng Fong , Heather Fosburgh, James Robinson and Carolyn Jones during Q&A Panel for Sessions 2-3 during 2010 Future Vision Pilot Training at the International Assembly, 17 January 2010, San Diego, California, USA.

Magyarország 2007. július 1-től a Rotary International önálló körzete. Az elmúlt időszak eredményei, a három év alatt két világelnöki látogatás, a magyar Rotary körzet (district) iránt mutatott figyelem, érdeklődés és munkánk elismerése most egy újabb állomásához érkezett. Az 1911-es magyar district aktívan részt vehet egy új, a Rotary és a Rotary nemzetközi szerepénél fogva a világ humanitárius tevékenységét a jövőben alapvetően meghatározó támogatási rendszer kialakításában. A pilotot követően úgy is számítanak ránk, mint ennek a régiónak a módszertani oktatójára az új projekttámogatási modell megismertetésében.

Fiatal, nem túl jelentős anyagi hátterű Rotary körzet lévén részvételünk a pilotban olyan információkat és tapasztalatokat jelent, amelyek a jövőben a hasonló adottságú districtek projektjeinek sikerét és ezáltal a humanitárius tevékenységüket jelentősen segítheti.