A kormányzó útja 2012-13

Következő projekt kezdete

12

nap

2

óra

3

perc

4

másodperc

2012. 07. 03. RC Budapest

Az „új kori” Magyar Rotary történelem elsőként ujjá alakult klubja. A klub tagjai nagy tapasztalatokkal rendelkező és nagy megbecsülésnek örvendő tagjai a gazdasági és kulturális életünknek. „Magaságy” kertészeti technológiára alapuló programjukkal, amelynek gazdája Bálint György barátunk, Gyuri bácsi, a drog függő fiatalok foglalkoztatását oldják meg.

2012. 07. 04. RC Budapest – Budavár

A klub a „Tapintható Láthatatlan” elindítója amely az utóbbi időben országos méretűvé terebélyesedett és már több mint 10 dombormű felállítását valósították meg a vakok és gyengén látók esélyeinek javítására. Többen dolgoznak az ivóvíz készletünk megőrzésére létrejött projektek megvalósításán. Lelkes támogatói az ifjúsági programoknak és a fiatalok tapasztalat szerzését biztosító kapcsolatoknak. Szeretnének „Ifjú Rotary klubot” alapítani a Rotaractosaiból.

2012. 07. 05. RC Budapest – Ferihegy

Az utóbbi időben nagy erőfeszítéseket fordítottak klub életben tartására. Jelenleg taglétszámuk növekedett és meghaladja a 10 főt. Az eddig passzivitásban töltött éveket rendszeres rendezvényekkel és projektek megvalósításával szeretnék feledtetni. Úgy tűnik a szándék komoly, az új tagság kreatív és aktív.

2012. 07. 08. District Team ülés

Az új Rotary év vezetőségének első találkozója, amelyre a District kibővített, operatív csapata volt hivatalos. Tapasztalhattuk, hogy a közös gondolkodás, a feladatok sok oldalú megközelítése hatékonyabbá teszi a működésünket. Az RC Nyíregyháza nagyszerű házigazdája volt az eseménynek, minden résztvevő ízelítőt kaphatott szabolcsi, szatmári vendégszeretetből és a tájjellegű ételekből. Ez a találkozó igazolta, hogy van értelme a személyes részvételen alapuló, kibővített üléseknek, ahol nem a protokoláris jelleg, hanem az eredmény centrikus gondolkodás domborodott ki.

2012. 08. 06. RC Győrújbarát

A civil szervezetekkel való kapcsolatuk révén és a környező Rotary klubokkal közös projektek megvalósításában szerzett tapasztalatok útján építik klubjuk arculatát. Tervezik a fiatalokkal való foglalkozást és ifjúsági klubok alapítását is.

Köszönöm a vendéglátó klubokban felénk áradó barátságotokat, a kedves fogadtatást és
a támogató hozzáállásotokat, amelyet mindannyiszor érezhettünk a társaságotokban a feleségemmel együtt.

2012. 08. 07. RC Győr

Egyike a legaktívabban működő klubjainknak. Mint “a nagy testvér” szívesen segíti és működik együtt a másik két győri klubbal. Rendezvényeik és projektjeik értéke, újszerűsége hozzájárul a Rotary ismertségének bővítéséhez. Kiváló egyéni képességeiket és igazi Rotarysta magatartásukat az is bizonyítja, hogy többen részt vesznek a District team munkájában is.

2012. 08. 09. RC Veszprém

Rendkívül erős szellemi potenciállal, kitűnő külföldi kapcsolatokkal és nagy tapasztalattal rendelkezik. Tisztelik és elismerik egymást és örülnek klubtársai sikereinek. Jó barátok!

2012. 08. 11. RC Miskolc

Összetartó közösséget ismertem meg bennük. A tagjaik foglalkozás szerint a társadalmi és gazdasági életünk széles palettáját képviselik. Nagy szerepet játszottak az észak-kelet kárpátok régió klubjainak szervezetté formálásában. Klubjuk adja az Észak-magyarországi régió alkormányzóját és több munkacsoport szorgalmas tagját is.

2012. 08. 27. RC Győr – Rába

A Rotary Sportnap ötletének folytatásával kívánja szolgálni az “Egészséges Rotary tagságért” projektet és szeretnének bekapcsolódni szakembereikkel az Akadémia oktatási programjába is.

2012. 08. 28. RC Mosonmagyaróvár

Az RC Mosonmagyaróvár példaértékű elegye a tapasztalatnak és a fiatalos lendületnek. A város életébe való beágyazódásuk, társadalmi ismertségük és elismertségük eredményes PR munkájuknak köszönhető.

A Köveskálon formálódó ifjúsági és művészeti központ a Magyar Rotary erőssége és a nemzetközi kapcsolataink egyik bázisa lehet.

2012. 08. 30. RC Sopron – Pannónia

RC Sopron-Pannónia a világelnöki látogatáshoz méltó szolgálattal (kürtösökkel, segítőkkel) és az elültetett fa biztosításával tették emlékezetessé ezt az eseményt. Országos méretűvé válhat az a kezdeményezésük is.

2012. 08. 31. II. District Team ülés Mosonmagyaróvár

A District vezetősége az egyik legkeletibb pontról, az egyik legnyugatibbra költözött. Bár a résztvevők száma kevesebb volt, mint az első ülés alkalmával, de a megvitatott témák és egymás megismerése még is hasznossá tette ezt a találkozót. Az RC Mosonmagyaróvár figyelmes vendéglátónak bizonyult, megismerhettük a Természettudományos Élményközpont Futura kiállítását és a polgármester úr is megtisztelte rendezvényünket.

2012. 09. 17. RC Nyíregyháza

RC Nyíregyháza közösségében, ők a környezetüket több ponton is segítik. Legjelentősebb energiát a fiatalok pályaválasztási tanácsadásába és a környezetükben lévő 4 Earlyact klub felkészítésébe és összekovácsolásába fektetik. Szeretném kiemelni Pénzes Ilike nevét, aki District Earlyact felelősként rendkívüli munkát végez a klub feladatok mellett és mindkettőt igen kecsegtető eredménnyel. Jótékonysági színházi előadásuk mindig jó választás és az új tagok avatása a közönség előtt ünnepélyessé teszi az eseményt.

2012. 09. 18. RC Debrecen

RC Debrecen– Létszámában és potenciáljában is az ország egyik kiemelkedő klubja. A diákcsere programokban, a nagy értékű projektek megvalósításában, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában és a szomszédos klubok közötti barátkozásban is élen járnak. Az általuk szervezet Rotary Futófesztiválon 5000 résztvevő volt. Tóth Csaba barátunk és klub társai áldozatos szervező munkáján kívül jelentős anyagi hozzájárulásuk is kellett a sikerhez. A klub történeti áttekintése is naprakész, amely Kiss Sándor barátunk munkáját dicséri. Többen is részt vesznek a District Team tevékenységében.

2012. 09. 19. RC Miskolc – Tapolca

RC Miskolc-Tapolca megújulás időszakában lévő klub friss tagjelöltekkel és új projektekkel. A hagyományossá bővülő „Anna Bál” a fiatal művészek bemutatkozásának egyik lehetősége lesz. 2013. szeptember 10. az első önálló magyar District megalakulásának 80. évfordulója lesz amelyet Lillafüreden szeretnének megrendezni.

2012. 09. 24. RC Szolnok

RC Szolnok az ország egyik legerősebb klubja. Gazdálkodásuk, programjaik, szervezet működésük és a személyes barátságon alapuló jó hangulat teszi őket különlegessé. „Módszervásár” projektjüket szeretném támogatni, mert az egész magyar Rotary fejlődését is segítheti.

2012. 09. 25. RC Eger

RC Eger-rendkívül biztos gazdasági háttér és tartalék képzés mellett módszeresen szervezett programok jellemzik őket, de sajnos nem mindegyik sikeres (Robi Lakatos úszóverseny). Cserediákokat is fogadnak és most tapasztalják a nehézségeit. Minden klub számára ajánlott az alapos felkészülés a fiatalok küldése és fogadása terén. Vegyétek igénybe a chairman és a tapasztalt ifjúsági vezetők segítéségét. Először inkább fogadjátok rövid utas diákokat és szerezzetek tapasztalatot. Reméljük az Rotary Akadémia ebben is segít.

2012. 09. 26. RC Szolnok – Tisza

RC Szolnok-Tisza értékes tagokból áll kiváló ötletekkel az útkeresés időszakában. A projekt ötleteik kapcsolódhatnak más klubok programjaihoz, így segíthetünk egymásnak. A honlapon való nyíltabb kommunikáció remélem lehetőséget biztosít az összefogásra.

2012. 09. 27. RC Szentendre

RC Szentendre– Szervezet klub költségvetéssel, tartalékokkal. A klub további erősítése mellett sikeres, népszerű programok segítik a település életébe való beágyazódásukat (gumikacsa verseny). Felelősségteljes funkciókat töltenek be tagjaik a District vezetőségében: Cseri Miklós PDG, Kovács Antal kincstárnok, Hancz László AG, Tinusz Tamás Klubalapítási Tagbővítési Bizottság tagjaként.

2012. 09. 28-29. Kecskemét

Az RC Kecskemét tagjainak ötletéből az önkormányzati hozzájárulással, vállalkozói és nemzetközi Rotary összefogással készült el egy 30millió ft értékű projekt. A víztorony egy régen várt szükségletet elégít ki amely könnyebbé és biztonságosabbá is teszi a település lakosságának életét. A kecskeméti városháza dísztermében a harangjáték hangjaival színesített ünnepség méltó befejezése volt a kezdeményezésnek. Az ünnepélyes aktust egy díszvacsorával zárták le. A rendezvényekre a németországi testvérváros Rotary klubjának tagjai is népes delegációval érkeztek. A víztorony avatására másnap került sor. A szalag átvágása után a jelenlévők egymás kezét fogva körbevették a közös alkotást. A víztorony gömbje a legnagyobb fogaskerékkel az oldalán hirdeti a Rotary tagok szolgálatát a létesítmény felállításában.

2012. 10. 01. RC Szerencs

A szeptemberi látogatásaimat egy csalódott, de a hamvaiból újjáéledni akaró klubban kezdtem. Szerencsi barátaink már túl voltak egy sikertelen, 80.000 Ft veszteséget termelő „Csokoládé Fesztiválon” és éppen hazatértek a reményt adó, sikeres „Győri Fröccs napokról”. Ez volt az első pozitív élményük, ahol barátságból és az alapok gyűjtésének eredményes módjáról is példát kaptak. Nemcsak az új tagjainkat a klubban, hanem az új klubokat a Rotarysták nagy családjában is gondoznunk kell. Nem tudtuk felkészíteni őket a Rotary tagságra, hiányosak voltak az információik és még magukra is hagytuk őket. Ezen a példán és sajnálatos eseten keresztül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bár a hibákat Alapításimegbízott és District vezetési szinten követtük el, a klubok szintjén is van pótolni való. Tudunk olyan gyakorlatról, ahol minden klub pénzadománnyal járul hozzá az indulás első lépéseihez, amellyel jelzik is, hogy az új klubot a család tagjává fogadták.

2012. 10. 03. RC Kisvárda

Még csak négy évesek, de ha lehet ilyet mondani, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő közössége. Négy eddigi elnökből most már a harmadik hölgy irányítja a klubot. A projektjeik sokszínűségében, a társadalmi elismertségükben, a diákcserében és az ifjúsági programokban felismerhető tudatosságuk egyszerűen lenyűgöző.

Az 1%-ok begyűjtésében Kisvárda az országos első. 15 férfi és a 8 hölgy tag mind a fiatal korosztályt képviseli. Árva gyerekek támogatása mellett az „Ígéretes tehetségek” gondozását is végzik. Önkéntes nap szervezésével és nyelvi versenyekkel a középiskolás diákok aktivitását tartják ébren, az általános iskolában pedig Earlyact klubot működtetnek. Nóta estjük az országos televíziós csatornák programjába is bekerült. Ezek az eredmények természetesen közös alkotó tevékenységet feltételeznek, de a dinamizmus és a hölgyek jelentős aránya között is lehet némi összefüggés. Ezt a természetesen konzervatívabb gondolkodású férfi klub társaink számára sarkítom így ki. Az igazsághoz viszont hozzá tartozik, hogy az egészséges társadalmi szerkezetet vissza kellene tükröznie a kluboknak is. Köszönjük hogy „vitézségből” példát mutattok nekünk a végeken.

2012. 10. 04. RC Budapest – Duna

Igen intelligens barátságos klub, néhány aktív tag sokat vállal a feladatokból és ezt örömmel és önzetlenül teszik. A klub évek óta sikeresen támogat egy gyermek intézményt, de élelmezési projektjeikkel gondoskodnak hátrányos helyzetű társainkról is, játszóteret építenek a gyerekeknek. Az egyik legjelentősebb adományuk pedig a kardiológiai intézet számára juttatott szívmotor, amely a műtétek nélkülözhetetlen eszköze. Pártolják a művészetet vándorkiállítás szervezésével és segítik a fiataljaikat, hiszen a Rotaract klubjuk is igen aktív.

2012. 10. 10. RC Göd

Az általuk szervezett és nagy sikerű Ifjúsági nyári sport táboruk, a „Hungarian Bridge” kiegészítője vagy alternatívája lehet. A „Göd kajak kupa” az olimpikonok részvételével népszerű sport esemény. Kár hogy ez éppen a mátészalkai „Túr túrával” van egy időben. A diákprogramok hozták össze a klubot. Fiatal klub, kevesen vannak de fogékonyak az újdonságokra, ezért a létszám bővítés számukra nem fog gondot jelenteni. Jó baráti közösség.

2012. 10. 11. RC Vác

Családias, jó hangulatú társaság, nagy szerű pénzügyi háttérrel, kiváló könyvvezetéssel. Méltán népszerűek a klub által szervezett jótékonysági koncertek, melyeknek egyik ünnepelt művésze Bogányi Gergely, aki a város szülötte és az RC Budapest – Szent Imre tagja. A rászorulók részére a téli tüzelőt favágó program keretében biztosítják, ami egyedülálló melegedési lehetőséget nyújt a klub tagjainak és a város lakóinak is. Az értelmi sérültek atlétikai versenye révén a fogyatékkal élők társadalomba való beilleszkedését segítik. Tíz éves működésük sok közös projekt megvalósításáról árulkodik, amelyet az ország számos klubjával közösen valósítottak meg.Támogatják a tehetséges fiatalokat is.

2012. 10. 15. RC Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely, „gyermekváros”, a cserediákok Mekkája. A nyelvi versenyek helyszíne Széphalom Kazinczy emlékhely. Kiváló pénzügyi háttér, adótanácsadó kezében a kincstár. Főleg helyi intézményeket támogatnak, amely elismerést is hoz. Fúvószenekari koncerteket, fotó kiállításokat és szüreti mulatságokat szerveznek. Kapcsolataik a határainkon belül és túl is igen barátiak és élők. Kiemelendő a klubfoglalkozások látogatottsága, amely a szervezett programoknak és a családias hangulatnak köszönhető. Megkülönböztetett helyet foglal el a fogyatékkal élők segítése, akik bár nem egészen épek, de lelkileg egészségesek és teljesek. Az „Életem története” programjuk egyedülálló, hiszen egy egész estét szánnak egy-egy klubtársukra.

2012. 10. 17. RC Dunakeszi

A közösség egyik különlegessége, hogy programjaik nagy részét az ország különböző pontjain lévő klubokkal közösen hajtják végre. Étkészletet adományoztak a fogyatékosok otthonának az RC Mosonmagyaróvárral, bált szerveznek a RC Váccal, RC Göddel, RC Feriheggyel. Támogatták a mozgássérülteknek a lépcső- lift építését a Müncheni Rotarysokkal. A tehetséges ifjúság támogatása számukra is fontos. Többen aktívan részt vesznek a District munkacsoportjainak tevékenységében.

2012. 10. 29. RC Komárom

Egyedülálló jelenség a Rotary életében, hiszen két ország polgárai alkotják a klub tagságát, jól példázva egy politikailag terhelt régióban az emberek békés egymás mellett élését. Jó hogy a Rotary politika mentes, mert a barátságok pozitív emberi érzések sokaságát nélkülöznénk, ha nem így gondolkodnánk, cselekednénk. A klub által támogatott „kutató diákok” köre, a fiatalok kifogyhatatlan kreativitását igyekszik felszínre hozni, akik már számos meglepetéssel szolgáltak. Ez a kezdeményezésük figyelmet érdemel. A kluboknak programként ajánlhatom a fiatal kutatók eredményeinek a megismerését, támogatásukat és munkájuk eredményének gyakorlati hasznosítását. A KOMP (Kortárs Művészeti Panoráma) aktív résztvevői.

2012. 10. 30. RC Budapest – Sasad

20 éves klub, szervezett közösség, erős pénzügyi és gazdasági háttérrel, folyamatos aktivitással. Kárpátalján iskolákat támogatnak, Munkácsi vár felújítására is adományoznak. Tabánban megkezdett Rotary Liget szintén jó gondolat, nem csak a Budapesti, hanem az egész magyar Rotary emlékhelye lehetne. A Bazilikában rendszeresen tartanak színvonalas koncerteket. Aktív résztvevői a GOL programoknak és a „Jobb velünk a világ” rendezvény sorozatának is. Látogatásom alkalmával megismerhettem a Matild média oktatási intézményt, amely a szokványos média gyakorlattól eltérő feladatra vállalkozott. A fiatal újságírók a sikerekről és az eredményekről szeretnének tudósítani. Az élet pozitív oldalán járnak és gyűjtenek anyagot a fogékony csatornák számára. Fiatalokról, gimnazistákról van szó, akik akár a mi ifjúsági szervezeteink tagjaivá is válhatnának, azzal a nélkülözhetetlen kommunikációs ismerettel, amelyet a Matild média stúdióban tanulnak. Az RC Budapest – Sasad aktivitását az is mutatja, hogy ez a klub adja a legtöbb tagot a District Team számára.

2012. 10. 31. RC Budapest – Szent Imre

Fiatal klub nagy szellemi tőkével, színes egyéniségekkel. Létszám bővítésre törekednek, amelyet a feladatok és a költségek optimalizálása is indokolttá tesz. Kis létszámuk ellenére két taggal is támogatják a District Team munkáját. Sok sikert a tag bővítéshez.

2012. 11. 09. III. District Team ülés Budapest – Sasad

Budapest – Sasad vendégeként a Szent György fogadóban találkoztunk. Figyelmes és gáláns házigazdái voltak, annak az ülésnek, amely az eddigi legnagyobb létszámú csapatot hozta össze. Megismerhettük a Matild Média fiatal növendékeit, akiktől a kommunikációs munkánk javulását várjuk és egy újabb Interact klub is lehet belőlük. Tanáraik a media világ ismert személyiségei, akik szintén hozzájárulhatnak a Rotary népszerűsítéséhez. Bemutatkozott a Költségvetést Előkészítő Bizottság és a Számlaellenőrző Bizottság is. Megismerhettük a Mosolygó Kórház alapítvány kuratóriumának elnökét és a szervezet tevékenységét. A Kormányzó Tanács a kormányzó jelölését készítette elő, a Klub Alapítási és Tagbővítési Bizottság pedig az irányelvek kidolgozásában tüsténkedet. Első alkalommal vett részt az ülésünkön a Rendezvényszervező Bizottság vezetője. Valamennyi résztvevő beszámolt a saját területét érintő feladatok alakulásáról, a többiek pedig komplex információkat kaptak a Districtünk helyzetéről és a jövőnk alakításának lehetőségeiről. Hasznosnak érzem ezt a közös gondolkodást. Szeretném köszönetünket kifejezni a rendezésért és a vendéglátásért.

2012. 11. 12. RC Mátészalka

Biztosan megbocsátjátok, de számomra természetesen a legkedvesebb. Tehetséges fiatalok számára pénzjutalmat adnak az általános iskolában és a gimnáziumban. Az Inner Wheel klubhoz kapcsolódva rajz pályázatot díjaznak az általános iskolák tanulói számára és gördeszka pályát építettek a fiataloknak, ahol már két alkalommal is országos versenyt rendeztek „deszkásaink”. A családon kívül felnövő gyerekek, személyre szóló ajándékot kapnak minden évben, amelyet a Knoxville-i Rotary klubbal közösen valósítanak meg. Earlyact és Interact klubokat alapítottak és támogatnak a nyíregyházi és a kisvárdai Rotary klubok hathatós segítségével és együttműködésével.

2012. 11. 14. RC Szentes – Csongrád

Unicum, hiszen két város közös klubja, csak úgy mint az RC Komárom csak határ nélkül. Fiatalok számára Alkotó és Sport Tábort szerveznek. Tapintható láthatatlan újabb állomásaként Csongrádon avattak térplasztikát. Gimnáziumi drámatagozatos tanulókat anyagi támogatásban részesítettek. Aktív résztvevői voltak a szentesi Lecsófesztiválnak, futópadot ajándékoztak a fogyatékkal élők nappali otthonának. 23 órás „tekergéssel” hívták fel a figyelmet a mozgás és a testedzés fontosságára a forradalom évfordulójának napján. „Diákok a vádlottak padján” címmel történelmi játékot szerveztek a középiskolásaik számára. A gondosan összeállított éves munkatervükben a szomszédos klubok rendezvényeinek látogatása épp úgy szerepel, mint a határon túli kapcsolatok ápolása. Szeretném megdicsérni a klub tagjait és kedves elnök asszonyukat, Kovácsné Gila Erzsébetet.

2012. 11. 16. RC Kecskemét

Lendületes fiatal klub. Több nagy projektet valósítottak meg és most a Magyar Rotary egyik legnagyobb vállalkozását fejezték be, Víztornyot avattak Ladánybene településen. Nem ennek örömére, de nemzetközi Whisky kóstoló estet is tartottak. Az elkövetkezendő időszakban a barátság építését helyezik előtérbe. Cél a stabilitás megteremtése. Minden évben 2-3 csere diákot fogadnak. Interact klubot avattak, így a visszatérő csere diákok ide érkeznek, a kiutazók pedig megfelelő Rotary ismerettel az Interact klubból indulnak külföldre. Lelkes és aktív kedveseik, az Inner Wheel klub tagjai, nagy sikerű karácsonyi vásárt szerveztek. Szeretném megemlíteni, hogy Tari Jenő barátunk kiváló dokumentációs munkája nagyban hozzájárul a klub sikereinek megismertetéséhez a szűkebb környezetükben és a Districtünkben egyaránt. Köszönet érte!

2012. 11. 17. RC Hódmezővásárhely

Nagyszerű adottságokkal rendelkező város. A történelmi belváros felújítása, az épületek rekonstrukciója egyedi lehetőségeket biztosít a klub számára is. Példás együttműködésük a várossal és a polgármester úrral, lehet az egyik biztosítéka a fejlődésnek. Tagjaik megbecsült polgárai a városnak. Ebben a nehéz gazdasági, társadalmi környezetben ők is a csapat építésre, az összetartozásra helyezik a hangsúlyt. Ösztöndíjjakkal támogatják a tehetséges fiatalokat, illetve hangszerek vásárlásával járulnak hozzá a tanulmányaik folytatásához. Báljuk a résztvevők számát tekintve (260 fő) és a gyönyörű környezetével is (Fekete Sas Fogadó) a Rotary egyik legnagyobb rendezvénye. Létszám bővítésen gondolkodnak, hogy impozáns klubhelyiségüket teljesen megtölthessék.

2012. 11. 20. RC Orosháza

Projektjeik egy összetartó, aktív közösségi életen nyugszanak. A feladatok szétosztásával sokszorozzák meg eredményeiket. Fali naptárt készítenek. A fiatalok számára tábort szerveznek, Mikulás futást rendeznek és csomagokat osztanak. A fogyatékos, művészi hajlamú társaink számára speciális hangszert vásároltak. „ Tapinthatóvá” tették a város központi épületeit. A szomszédos klubokkal szoros barátságot ápolnak. Dicséretes együttműködésben, a szentesi gimnázium dráma tagozatos hallgatóinak segítségével rendezték meg a baleseti szimulációt. Folyamatosan javuló társadalmi ismertségük, megbecsülésük méltó következménye szorgalmas munkájuknak.

2012. 11. 21. RC Szeged – Tisza

Az idősek, fiatalok és a hátránnyal indulók segítése az egész éves tevékenységükön végig vonul. Csere diákokat fogadnak, nehéz helyzetű édesanyákat és Magyarországon élő külföldieket támogatnak. A nyugdíjas otthon Karácsonyi megemlékezéséhez Gál Tamás barátunk 3 tonna rizs felajánlásával járul hozzá. Részesei a Szegedi főtéren rendezett Karácsonyi adományozásnak is, ahol a „várakozás” minden napján kinyitják az „Adomány Ablakot” egy-egy rászoruló számára. A Rotary liget létesítésének gondolata nem csak a természet megújulását, hanem a Rotary ismertségét is szolgálja. Az ajándékozottaknak minden alkalommal egy Rotary matricát is adnak emlékbe.

2012. 11. 22. RC Szeged – Szent Györgyi Albert

Az ország legnagyobb létszámú közössége, ennek megfelelő adottságokkal. Elismert személyiségek a tudomány, a gazdasági élet számos területéről. Kósteleki projektjük a komplexitása miatt példaértékű. Építettek egy szolgálati lakást, találtak egy pedagógus házaspárt, felújítottak egy csűrt, aztán megindult a tanítás és a hagyományőrzés. A televízió „Repülj Páva” programjaiban ezek a kósteleki fiatalok szépen meneteltek a döntőig a közönség és a zsűri elismerésétől övezve. Ilyen projektek tekinthetők igazán eredményesnek, hiszen az infrastruktúra, a szakember, a felszerelés is rendelkezésre állt és a produkció a „ termék” is megszületett, amely teljesen „piacképes”. Rendszeresen 5 csere diákot fogadnak és indítanak. Ösztöndíjat alapítottak az egyetemisták és a középiskolások részére. Fogyatékkal élőket támogatnak és állandó résztvevői a „Jobb velünk a világ” koncertjeinek is. Karácsonykor hajléktalanokat étkeztetnek. A „Rotary Tavasz” és „Rotary Advent” pedig az a vállalkozásuk, amely nem csak a városlakók számára kedvelt esemény, de a Rotary szervezetünk népszerűsítését is a leghatékonyabban szolgálja a helyszínen és a médiákban egyaránt. Együttműködésük dicséretes a szomszédos klubokkal. Tapasztalataikat a Rotary Akadémia anyagába is szívesen építjük be. Hamarosan teljes lehet a Rotary család, hiszen úgy tűnik hogy már csak az Inner Wheel klub hiányzik, hiszen hamarosan a most alakult Interact klub után, Earlyact klubot is avatnak Szegeden.

2012. 11. 26. RC Tatabánya

Nyolc fiatal lány méhnyak rák elleni védőoltását kezdeményezték és támogatták. Egy millió forinttal járultak hozzá egy szív beteg gyermek operációjához a GOL keretében. Autistákat segítenek egy óvodában. Szeretném ismételten megemlíteni Rigó Erik barátunk felajánlását, amelyben egy igényesen összeállított kiadvány bevételét jótékony célra ajánlotta fel. Nem csak a művészi kiadvány érdemel figyelmet, hanem köszönjük barátunk nemes szívre valló szándékát is. A „Kutató Diákok” Rotarys menedzselésének ügyét Fűrész József és Dénes Ferenc barátaink vették kézbe. Ha olvassátok ezt a levelet, kérem őket keressétek, a gondolat országos programmá fejlesztése érdekében.

2012. 11. 27. RC Szombathely

Fontosnak érzik a diákcserét, amelyben szívesen vesznek részt a klub tagjai. A Gencsapáti idősek otthonának támogatása több évre nyúlik vissza. Művészeti ösztöndíjat alapítottak. Kolontáron játszóteret építettek. Faültetéssel nem csak a környezetet újítják meg, hanem a város közösségében is „gyökeret vernek”. Szeretnének fiatalítani. A Rotarynak és a klubok közösségének is szüksége van idősebb barátainkra, szeretnénk, ha megőriznék tagságukat és mi is tovább élvezhetnénk társaságukat.

2012. 11. 28. RC Sopron

Az ország második legnagyobb klubja és már ők is elmúltak 20 évesek. Baráti kapcsolataik a határ mindkét oldalán jelentősek. Tagságukban szinte a társadalom teljes vertikumát képviselik. Korösszetételük is kedvező, hiszen jelen van a tapasztalat és a fiatalos lendület is. A közelmúltban Rotaract klubot avattak. Perkovácz Tamás barátunk étterme nemcsak a Rotarynak, hanem a város más civil szervezeteinek is otthont ad. Első sorban a helyi közösségek támogatásában gondolkodnak. Programjaik között megtalálható a karácsonyi ajándékozás, borkínálás, kiállítás szervezés és a „Rotary séta” október 23-án. Kárpáti György barátunk munkájának köszönhetően jelentős dokumentációs anyaggal rendelkeznek az elmúlt néhány év eseményeiről. Tapasztalataikat, javaslataikat szeretnénk hasznosítani a magyar Rotary nagy családjában is. Többen vállaltak szerepet a District Team munkájában, amelyet ez úton is szeretnék megköszönni.

2012. 11. 29. RC Kaposvár

Az alapító elnök kiváló munkája, egyesítő személyisége, baráti közösséget hozott össze. A fiatal klubokra jellemző nehézségeket a Rotary család segítő közösségében tudjuk megoldani. Együttműködnek a szomszédos klubokkal, részt vesznek a rendezvényeiken, de a működésre vonatkozó technikákat, fortélyokat is át kell adnunk. A Szent- Erzsébet kápolna avatása nagyszerű belépő volt. Ígéretes kezdeményezésük a Rotary sétány kialakítása és a Rotary emlékoszlop állítása. Művészetpártoló tevékenységük missziós munkának is tekinthető, amely kapcsolódhat a Rotary művészetbarát programjához is. Testvérvárosi kapcsolataik révén egy Közép Angliai klub a partnerük. Egy Sri Lankai klub kapcsolatai révén a GOL projekthez járultak hozzá 3000 dollárral. Támogatják a tehetséges diákokat is.
Segítsen, hogy segíthessünk!