Emlékezzünk eltávozott nagyjainkra, ismerjük el az élőket …

Rövid egy év leforgása alatt súlyos emberi veszteségek érték a Magyar Rotaryt. Négy
emblematikus személyt, a Magyar Rotaryért sokat tevő, négy kedves barátunkat ragadta el
közülünk a halál.

Barabás Endre, az RC Miskolc-Tapolca tagja volt, több évig látta el a District titkár nehéz,
nem túl hálás feladatát. Kedves, szelíd, szeretetteljes ember volt, de igazi mérnökként a
kötelességtudása, pontossága, megbízhatósága közismert volt.
Falvy Zoltánról, a szerény, csendes zenetörténet tudósról nem mindenki tudja, hogy egy
tragikus haláleset miatt – a Charter ünnepség előtt elhunyt a megválasztott elnök – 1989/1990-
ben ő volt az újraalapított RC Budapest első elnöke. A következő évben alapította meg az RC
Budapest-Budavárt. Életeleme volt a Rotary, és ebben méltó követője volt fia, ifjabb Falvy
Zoltán, aki nélkül a hajdani Ifjúsági Bizottság és a diákcsere szervezése elképzelhetetlen lett
volna. A sors különös tragédiája, hogy egyazon napon temettük őket.

Nagy József, a mi „Jóska bátyánk” az RC Budapest-Margitsziget tagja, az újraalapított RC
Budapest második elnöke volt. Meghatározó szerepe volt az újra alapításban, az „osztrák
időkben” a Magyar Rotary felépítésében, új klubok alapításával a megerősítésében. Szerény
emberként soha nem hivalkodott a tetteivel, sikereivel, de magas kora ellenére gyakorlatilag
minden fontosabb eseményen jelen volt, bölcsességére mindig számíthattunk.
Rotarys tevékenysége olyan sokrétű, hatásában olyan jelentőségű volt, hogy azt feltétlenül
egy külön tanulmányban kell méltatnunk, és megörökíteni az utókor számára.
A Rotaryban a támaszoknak, a hű társaknak is kijár az elismerés. Ennek jegyében Gondár
György kormányzó úr július 9-én Szent-Györgyi Albert díjat adott át Nagy József barátunk
megözvegyült feleségének, Marikának. A kitüntetés átadásában két Past Governorunk,
Kovács Imre és Balogh György is közreműködtek, ők mindketten külön szálakkal is kötődtek
Jóska bátyánkhoz és feleségéhez.

           

A kitüntetés szövege önmagáért beszél:
A Magyar Rotary társadalom köszönete jeléül
DR. NAGY JÓZSEFNÉ részre
aki férje, a mi „Jóska bátyánk”,
a Magyar Rotary egyik újra alapítója, meghatározó személyisége, hűséges és odaadó támasza volt hosszú éveken keresztül

A kitüntetés természetesen meglepetés volt a kitüntetett számára – annál nagyobb volt az
öröme. Ezt az örömöt szeretnénk megosztani mindenkivel az ünnepi eseményen készült
fényképekkel.

Balogh György PDG