Project Description

Küldetés

Az EarlyAct™ küldetése az, hogy jóakaratot, megértést és békét hirdessen diáktagjai aktív részvételén keresztül, hogy elkötelezett állampolgársággal és hatásos vezetéssel javíthassák az iskolájuk, a helyi és globális közösségeik életminőségét.

Az EarlyAct a következőkre tanít…

  • Törődés
  • Tisztelet
  • Érzelem
  • Felelősség
  • Türelem
  • Állampolgárság
  • Együttérzés
  • Barátság
  • Vezetői készségek

A magyar Earlyact klubok története

A Rotary eszmeiségének gyors terjedésével a társadalom különböző korcsoportjaiban egymás után alakultak a Rotaryhoz kötődő klubok. A legfiatalabbak számára Angliában Kids Club, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon Earlyact Club néven alakultak klubok. Az Earlyact az általános iskolák 6-14 éves diákjait célozza meg, akik a legfogékonyabbak az érzelmi és eszmei tartalmakra.

EarlyAct klubok
Arany János Earlyact Club – Alapítva: 2009; Charter: 2010. május 8.
Kálvin János Earlyact Club – Alapítva: 2009; Charter: 2010. május 8.

2010. május 8-án Amerikán kívül a világon elsőként Nyírmeggyesen és Mátészalkán alakult meg Earlyact klub. Az Arany János Earlyact Club a nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és a Kálvin János Earlyact Club a mátészalkai Kálvin János Református Iskola tanulóinak tagfelvételével és avatásával jött létre.

A 2009-2010. Rotary évtől az RC Nyíregyháza részt vesz az Arany János Earlyact Club támogatásában a Nyírmeggyesi Általános Iskolában. Az általuk patronált klubban megismertetik a diákokkal a Rotary lényegét, betekintést nyújtanak a Rotary által kínált lehetőségekbe, „keresztszülőként” programokkal, rendezvényekkel kedveskednek nekik.

A magyar Earlyact megalakulására Ungvári Zsigmond a következőképpen emlékszik vissza: „2008. április 26-át írunk. Az önállóan működő 1911-es Magyar Rotary District első konferenciáját tartja a történelmi helyszínen, Lillafüreden. A rendezvény során több alkalommal beszélgethettem Jim Dowlerrel a Los Angeles Palm Springs Rotary Club egykori elnökével, volt kormányzóval. Itt került szóba az általános iskolások klubja, az Earlyact is. Számomra nagyon szimpatikus volt a gondolat, hiszen a magyar általános iskolák életéből hiányzott egy igazi közösségformáló erő, egy olyan eszmei tartalom, amely érzékennyé teszi a fiatalokat a környezetükben előforduló társadalmi összefogást, segítséget igénylő események iránt. A Rotary biztosítja azt a szervezeti formát, amellyel ezeket a problémákat a közösség ereje által képesek projekt szinten megoldani. Ilyen gondolatok jártak a fejünkben, amikor a Mátészalka RC tagjaival hozzáláttunk a szervezéshez. Kiválasztottunk 2 intézményt, a mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskolát és a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskolát. Beszéltünk az intézmények igazgatóival és ismertettünk elképzeléseinket a tantestület előtt is. Az osztályfőnökök összehívták a szülői munkaközösséget, majd a gyerekek, az osztályok előtt is bemutattuk a terveinket és a Rotaryt. A pozitív fogadtatást követően hozzáláttunk a szervezéshez. Minden osztályt külön-külön is felkerestünk, néhányat vendég rotaristákkal együtt, amikor is közelebbről láthattak bele a fiatalok a rotaristák életébe. A két iskola két Earlyact klub is egyben. Az operatív munka az osztályokban, mint alapegységekben, osztályvezetőség irányításával folyik. A fiatalok felügyeletét Interact, Inner Wheel, és Rotary tagok biztosítják. Az osztályok irányításában jeleskedő fiatalok lesznek az iskolai szintű vezetőség tagjai. Az avatási ünnepséget 2010. május 8-ára tűztük ki, hogy se a ballagást, se az évzárókat ne zavarjuk. Gyönyörű nap volt, délelőtt 10 órakor a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola tanulói tettek fogadalmat és kapták meg zászlójukat, harangjukat, kalapácsukat és az adományozó levelet az iskola aulájában dr. Cseri Miklós kormányzót képviselő Kercsmár András megbízott kormányzótól. 12 órakor a mátészalkai református templomban a Kálvin János Református Általános Iskola kis diákjai kapták meg a csapatszimbólumok mellett a minden tagnak járó és az Earlyact tagságot szimbolizáló jelvényeket és névre szóló oklevelet. A frissen rotaristává lett nebulók színvonalas műsort adtak a vendégek részére. A tájjellegű ételek és italok tették teljessé a vendégek komfort érzetét. Külön öröm volt számunkra, hogy a kaliforniai 5330 District GSE csoportjának a jelenlétében történhetett meg Európa 1. és 2. Earlyact klubjának beiktatása.”

Vélemények a magyar Earlyact megalakulásáról:
„Sikerült személyesen is részt vennem az Earlyact klub megalakulásán Nyírmeggyesen és Mátészalkán is. Eszembe juttatta azokat az időket, amikor általános iskolás koromban kisdobossá és úttörővé avattak. A gyerekek és a pedagógusok is nagyon készültek erre az eseményre. Mindkét ünnepség csodálatos volt. Most is tisztán bebizonyosodott számomra, hogy a Rotary értékeket terjeszteni kell már a kicsik körében is, hiszen az iskola nagyon keveset foglalkozik az erkölcsi neveléssel. Nekünk felnőtteknek kötelességünk, hogy példát mutassunk a gyerekeinknek és valós értékeket közvetítsünk feléjük már kicsi korban, hiszen ekkor még nevelhetőek a fiatalok! Kérek minden klubot, hogy próbáljon tevékenykedni már az általános iskolában is, ha van rá lehetősége! Gratulálok a Rotary Club Mátészalkának, különösen Ungvári Zsigmond barátunknak, aki sok energiát, munkát fektetett az alapításba. Sikeres munkát kívánok! – Pénzes Ilona, RC Nyíregyháza”

„Kedves Barátaim! Őszintén elmondom nektek, hogy kicsit szkeptikusan indultam Egerből 2010. május 8-án Nyírmeggyesre Earlyact avatási meghívóval a zsebemben. Az 50 év feletti embereknek ilyenkor akaratlanul – tudatalattiknak köszönhetően – eszébe jut a kisdobos és úttörő korszak. Gondolatok cikáztak az agyamban, hogy szükséges-e ez a Rotary berkeiben. Miért nincs Európában ez a szervezet? Miért csak az Újvilágban honosodott meg?
Debrecenben még betuszkoltam magam mellé egyetemista fiamat és nekivágtunk a Nyírmeggyesi útnak. Érkezésünk után kezdődtek a meglepetések és a feledhetetlen élmények sorozatai. A körülbelül tíz éve épült, irigylésre méltó általános iskolában már nagy volt a sürgés-forgás. Az egyik teremben terített asztal várta az érkezőket a szülők által sütött süteményekkel, üdítővel, kávéval. Mindenki ott volt a településről, aki élt és mozgott: polgármester, alpolgármester, iskolaigazgató, zenetanárok, egyházak képviselői, de mindenekelőtt 250 csillogó szemű gyerek, az avatandó Earlyactosok.
Ami a legfeltűnőbb volt, hogy a gyerekekből olyan fegyelem és komolyság áradt, hogy azóta is hatása alatt vagyunk, akik ott voltunk. Az ünnepség csúcspontja a kis színes jelvények feltűzése volt. Nagyon büszkék voltak és megköszönték mindannyian. Ezt követően autókba szállva száguldottunk a mátészalkai református templomba, ami már akkorra zsúfolásig megtelt az avatandó gyerekekkel, szüleikkel, rokonaikkal.
A református lelkész köszöntő beszéde után kapott szót Kercsmár András, Szabó István polgármester és Ungvári Zsigmond. A jó szervezésre utal az is, hogy végig velünk volt a GSE csoport. Gyönyörű énekeket hallottunk a Református Általános Iskola énekkarától és az ünnepség végén itt is feltűztük a jelvényeket, átadtuk az okleveleket az Earlyactos gyerekeknek.
Ezt követően mindannyian átsétáltunk a közelben lévő Szatmári Múzeumba, ahol az asszonyok már vártak minket a helyi ételekkel. Távolodva Mátészalkától minden kételyem elszállt az Earlyacttal kapcsolatban. Gondolni sem mertem előre, hogy ekkora élményben lesz részünk és meggyőződésem, hogy ezek a mosolygós gyerekek igen hasznosak lesznek a környezetükben lévő embereknek. Mert mit fognak csinálni? Ha mást nem, csak bevásárolnak az egyedülálló idős embereknek, összeaprítják a téli tüzelőjüket, vagy csak váltanak velük néhány jó szót, és már jót tettek a világban. És nem ez a Rotary lényege?
Utólag az is egyértelmű lett, hogy Mátészalka és környékének a Rotary utánpótlása évtizedekre megoldódott, mivel a 353 általános iskolásnak, ha csak a 10 százaléka lesz rotarista, az is kitesz egy jó erős klubot. Ungvári Zsigmond és barátai óriási dolgot hoztak létre, példájukat meleg szívvel ajánlom mindenkinek követésre. – Szabó Csaba András AG”